موسسه راهین بیسان برای کلیه متقاضیانی که نرم افزار آموزشگاهی هلو را تهیه نموده اند این امکان را فراهم نموده تا با ارائه شماره سریال نرم افزار خود در هر یک از مراکز آموزش موسسه بیسان در سراسر کشور ، برای یک مرتبه اقدام به شرکت در آزمون رایگان نموده و گواهینامه دریافت نمایند.

متقاضیانی که تمایل به شرکت در این آزمونها را دارند میبایست با هر یک از مراکز آموزش موسسه بیسان در سراسر کشور تماس حاصل نموده و زمان آزمون را هماهنگ نموده و در آزمون کاربری هلو شرکت نمایند.

پس از قبولی در آزمون و با پرداخت هزینه به متقاضیان گرامی گواهینامه موسسه بیسان ارائه خواهد شد.