جذب مدرس
05 اسفند

جذب مدرس

موسسه راهین بیسان به منظور یکسان سازی نظام آموزش نرم افزارهای تولید شده در گروه شرکتهای طرفه نگار و ارتقاء جامعه مدرسین بیسان ، در سراسر کشور، از طریق برگزاری …