به زودی بر میگردیم

ان شاالله تا یک ساعت دیگر همه چیز در دسترس خواهد بود