مصاحبه جناب آقای مهندس شکوری با روزنامه صبح اقتصاد

 

آینده پژوهی، ضامن موفقیت در کسب و کارها

لطفا خود را با سوابق تحصیلی وکاری معرفی نمایید.

شهرام شکوری، عضو هئیت موسس و مدیر عامل گروه شرکت های طرفه نگار که حدود 22 سال قبل بعنوان یک استارتاپ در حوزه نرم افزارهای مالی شروع به فعالیت نموده ایم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی نوآوری از دانشگاه علم و صنعت، و در حال حاضر هم دانشجوی دکترای تکنولوژی نوآوری هستم.

به نظر شما نقش آینده پژوهی در دنیای امروز چیست؟

با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و لزوم تطبیق کسب و کارها با شرایط جدید و دنیای آینده کسب و کار که با انواع تکنولوژی عجین شده، نه تنها بقای سازمان ها در گرو درک درست از شناخت آینده است بلکه لازم است بتوانند استراتژی های خود را در راستای تغییرات محیط و تکنولوژیهای آن تعیین نمایند. از این رو شناخت روشهای مختلف آینده نگاری و آینده پژوهی، همراستا با کسب و کارمان و استفاده از نتایج ارزشمند آن می تواند باعث تبیین بهتر استراتژیهای کلان و برنامه ریزیهای استراتژیک و عملیاتی منبعث از آن گردد.بنظر میرسد در عصر ارتباطات و دوره نوآوری باز (open innovaion) که کسب و کارها را پیچیده تر از قبل نموده  نیاز داریم نسبت به تغییرات حال حاضر و آینده، به مراتب هوشیارتر عمل نمائیم.

منظورتان از نوآوری باز چیست؟

در حقیقت در دنیای کنونی سازمان ها نمی توانند در یک محیط بسته به مباحث استراتژیک و کسب وکار بپردازند، اگر دستاوردهای تحقیق و توسعه چند شرکت تجمیع شوند، همکاری های مشترکی در بازار و تکنولوژی صورت پذیرد، منافع حاصل از آن در رقابت های جهانی مؤثر خواهد بود. بطور خاصه اینکه دیوارهای سازمانمان را برداریم و اجازه بدهیم با محیط، مشتریان در مهندسی همزمان تولید همکاریهای مشترک تحقیق و توسعه، بازار، تکنولوژی و …. همکاری تواما و نزدیکی داشته باشیم تا نوآوری در تار و پود سازمانمان جاری و نمایان گردد.

آیا آینده پژوهی همان پیش بینی آینده است؟ تفاوت این دو مفهوم از نظر شما چیست؟

خیر، این دو مفهوم کاملا متفاوت از هم هستند. ما در پیش بینی آینده، فرض مجهول بودن اما محتوم بودن آینده را داریم اما در بحث آینده نگاری از یک آینده محتمل صحبت میکنیم. بعنوان مثال اگر پیش بینی می کنیم که رشد اقتصادی در یک کشور مثبت خواهد بود، این پیش بینی براساس بررسی روند پارامترهای مربوط به رشد اقتصادی آن کشور در گذشته است. در صورتی که در آینده نگاری یا آینده پژوهی به دنبال پیدا کردن سناریوهای محتمل برای آینده هستیم و پس از آن در میان آینده های محتمل، آینده های ممکن را بدست می آوریم و در جهت رسیدن به آینده مطلوبمان برنامه ریزی می نمائیم.

لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید.

آینده پژوهی از پنج مرحله شناسایی و نظارت بر تغییرات؛ نقد و تحلیل تغییرات؛ حدس حاات جایگزین؛ تجسم حالت مطلوب و برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات اندیشیده شده در راستای تحقق حالت مطلوب تشکیل شده که شناسایی و ارزیابی حاات ممکن آینده، اصلی ترین رکن در روش های مختلف آینده پژوهی است. شفاف سازی دانسته های موجود؛ کنکاش در زوایای ناشناخته ای که تا حدودی قابل درک هستند؛ شناسایی حاات ممکن آینده؛ تفکیک مطلوبترین حاات ممکن و بررسی پیامدهای تصمیمات کنونی در هر یک از این حاات موجب اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر می شوند. از رایج ترین روش ها و رویکردهای مورد استفاده در آینده پژوهی تحلیل روند، تحلیل الگوی چرخه ای، واکاوی محیطی، سناریوپردازی، پس نگری، چشم اندازسازی و پیش بینی دنیای فناوری است.

بعنوان مثال:
فرض بفرمایید یک شرکت در حوزه کشاورزی فعال است، با استفاده از روشهای آینده پژوهی می تواند تغییرات تکنولوژی این حوزه را در سه سال آتی بررسی نماید و سناریوهائی که ممکن است در حوزه تخصصی آن شرکت یا کشور بوجود آید را بشناسد. در این صورت می تواند استراتژیهای خود را با سناریوهائی که محتمل و ممکن است تطبیق دهد و با رصد تکنولوژی در طی مسیر و بروز هر یک از نشانه های ظهور هر سناریو خود را منطبق نماید. چه بسا سازمان های پیشرو که بتوانند سناریوهای مطلوب و مورد نظر خود را از طریق تأثیر گذاری در نوآوری تکنولوژی بدست آورند و به عبارت ساده تر آینده را آنچنان که می خواهند بسازند.در حقیقت با توجه به عدم قطعیت ها و با استفاده از ابزار تحلیل نظیر بررسی اثرات متقابل و نظر خبرگان، سناریوهای محتمل رو به دست آورده و بررسی می نمائیم که اگر هر سناریو اتفاق بیافتد چه نتایجی رخ خواهد داد و بدین صورت می توانیم برنامه ریزی مناسب تری داشته باشیم.