250
بیش از 250 مرکز آموزش در سراسر کشور
280
بیش از 280 مدرس در سراسر کشور
100200
بیش از 100.000 نفر ساعت آموزش
17000
بیش از 17.000 دانش آموخته
بهترین-اساتید-1

دوره های جدید

مشاهده ادامه
بهترین-اساتید-1

دوره MBHN مدیریت نظام سلامت

مشاهده ادامه
کتابخانه

دوره های آموزشی

مشاهده ادامه
بهترین-اساتید-1

دوره DBHN راهبرد نظام سلامت

مشاهده ادامه
دوره-های-آنلاین

گواهینامه ها

مشاهده ادامه
بهترین-اساتید-1

دوره های یکساله MBA و DBA اصناف

مشاهده ادامه

دوره های محبوب

پرافتخارترین مجموعه نرم افزاری کشور